Vilkår og betingelser

for mindfulnesscoaching forløb, 1:1 sessioner og online kurser hos 5Forever

Udbyder og produkt

Mindfulness-coaching forløb, 1:1 sessioner og online kurser udbydes af:

5Forever v/Heidi Aagaard Rasmussen,

Egholtvej 8,

8850 Bjerringbro,

CVR nr. 39548992,

kontakt@5forever.dk,

tlf. 6166 8753

Forløbet på 12-uger indeholder 8 intensive coaching-sessioner og en belønning som afslutning på forløbet.

1:1 sessioner indeholder 1 – 1½ times individuel mindful coaching enten face to face eller over Skype/zoom.

Online kurser indeholder videoer, lydfiler udarbejdet af Heidi Aa. Rasmussen og kan variere i varighed og omfang af  sessioner. Dette vil altid fremgå af den pågældende landing page. Inden kunden forpligter sig til et kursus.

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig 12 ugers 1:1 mindfulness-coaching, 1:1 sessioner eller online kurser ved at udfylde tilmeldingsformularen på hjemmesiden og betaler for forløbet, 1:1 sessioner eller online kurset enten på én gang eller ved at betale den første rate (hvis du vælger at betale forløbet i rater).

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for forløbet, 1:1 sessionen eller online kurset ikke refunderes. Hvis du har valgt at betale forløbet i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for forløbet, også hvis du ikke fuldfører forløbet.

Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Aflysning af session

Aflysning af en 1:1 coaching-session skal ske senest 24 timer før. Hvis du aflyser en aftalt session for sent og du deltager i forløbet, tæller den som én af de otte sessioner, der indgår i forløbet, også selvom du ikke kan modtage sessionen på det aftalte tidspunkt.

5Forever har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom hos coachen eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession.

Lægelig behandling

Det understreges, at 12 ugers 1:1 mindfulness-coaching og 1:1 sessioner iøvrigt samt online kursuser ikke er et forløb/produkter, der kan udrede eller diagnosticere fysisk eller psykisk sygdom.

Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for 5Forever.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i 12 ugers 1:1 forløb, 1:1 sessioner eller online kurser hos 5Forever, forpligter du dig til at omgås medarbejdere hos 5Forever respektfuldt og professionelt.

Overholdes ordensreglerne ikke, vil det kunne medføre ophævelse af forløbet, sessionerne eller online kursuset. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har valgt at betale forløbet, sessioner eller online kurset i rater.

5Forever forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. 5Forever videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.

Ophavsret

5Forever har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af 5Forever, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med 12 ugers 1:1 mindfulness-coachingforløbet, individuelle 1:1 sessioner eller online kurser.

Når du tilmelder dig forløbet, individuelle sessioner eller online kurser får du brugsret til 5Forever produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, deles eller  videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra 5Forever. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med 5Forever virksomhed.

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem dig og 5Forever under forløbet, 1:1 sessioner eller online kurser er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.